Style zarządzania domowym budżetem Polaków pozostających w stałych związkach

Autor

  • Agnieszka Kopystyńska SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu MANDS Badania Rynku i Opinii
  • Agata Gąsiorowska SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

DOI:

https://doi.org/10.15678/PJOEP.2015.08.01

Słowa kluczowe:

zarządzanie domowym budżetem, poczucie własności pieniędzy, postawy wobec pieniędzy, satysfakcja ze związku

Abstrakt

Style zarządzania domowym budżetem nie były do tej pory przedmiotem badań polskich badaczy, istnieją natomiast dość obszerne wyniki badań brytyjskich, pokazujące, że można je wyodrębnić między innymi na podstawie informacji o tym czy łączone są wypłaty partnerów oraz kto jest odpowiedzialny za gospodarowanie pieniędzmi. Głównym celem niniejszego badania było wyodrębnienie charakterystycznych stylów zarządzania domowym budżetem wśród Polaków oraz czynników, które je różnicują (poczucie własności pieniędzy, postawy wobec pieniędzy oraz satysfakcja ze związku). Przeprowadzono badanie (N = 220) przy użyciu skali postaw wobec pieniędzy SPP-25 (Gąsiorowska, 2013) oraz autorskiego kwestionariusza mierzącego pozostałe zmienne, który osoby badane wypełniały przez Internet. Wyodrębniono następujące style zarządzania domowym budżetem: niezależne zarządzanie, częściowo niezależne zarządzanie, pełne łączenie oraz częściowe łączenie. Analiza wykazała istotne statystycznie różnice pomiędzy tymi grupami pod względem poczucia własności pieniędzy, charakterystyk związku (długością jego trwania oraz sformalizowaniem), a także instrumentalnego wymiaru postaw wobec pieniędzy.

Bibliografia

Ashby, K. i Burgoyne, C. (2008). Separate financial entities? Beyond categories of money management. The Journal of Socio-Economics, 37, 458-480.

Ashby, K. i Burgoyne, C. (2009). The financial practices and perceptions behind separate systems of household financial management. The Journal of Socio-Economics, 38, 519-529.

Burgoyne, C. i Morison, V. (1997). Money in remarriage: keeping things simple - and separate. The Sociological Review, 45 (3), 363-395.

Burgoyne, C., Clarke, V. i Burns, M. (2011). Money management and views of civil partnership in same-sex couples: results from a UK survey of non-heterosexuals. The Sociological Review, 59 (4), 685-706.

Burgoyne, C., Reibstein, J., Edmunds, A. i Dolman, V. (2007). Money management systems in early marriage. Factors influencing change and stability. Journal of Economic Psychology, 28 (2), 214-228.

Elisabeth, V. (2001). Managing money, managing coupledom: a critical examination of cohabitants' money management practices. The Sociological Review, 49 (3), 389-411.

Gąsiorowska, A. (2010). Biedni czy bogaci? Wpływ dochodu i postaw wobec pieniędzy na ocenę własnej sytuacji finansowej, (w): A. M. Zawadzka i M. Górnik-Durose (red.) Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności. (s.177-193) Sopot: GWP.

Gąsiorowska, A. (2013a). Skala Postaw Wobec Pieniędzy SPP. Konstrukcja i walidacja narzędzia pomiarowego. Psychologia Ekonomiczna, 3, 20-39.

Gąsiorowska, A. (2013b). Skrócona wersja Skali Postaw Wobec Pieniędzy SPP-25. Dobór pozycji i walidacja narzędzia. Psychologia Społeczna, 8(4), 459-478.

Gasiorowska, A. (2014). Psychologiczne znaczenie pieniędzy. Dlaczego pieniądze wywołują koncentrację na sobie? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gąsiorowska, A. i Czerw, A. (2010). Jasna przyszłość naszych finansów? O związkach optymizmu i postaw wobec pieniędzy. W M. Górnik-Durose i M. Goszczyńska (red.), Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość – pieniądze – konsumpcja (s. 107-127) Warszawa: Difin.

Hamplova, D. i Le Bourdais, C. (2009). One Pot or Two Pot Strategies? Income Pooling in Married and Unmarried Households in Comparative Perspective. Journal of Comparative Family Studies, 40 (3), 355-385.

Knudsen, K. i Kari, W. (2009). Shared or separate? Money management and changing norms of gender equality among Norwegian couples. Community, Work & Family, 12 (39) 39-55.

Pahl, J. (1995). His money, her money: Recent research on financial organisation in marriage. Journal of Economic Psychology, 16, 361-376.

Pahl, J. i Vogler, C. (1994, 05 01). Money, power and inequality within marriage. The Sociological Review, 42 (2), 263-288.

Vogler, C. (2005). Cohabiting couples: rethinking money in the household at the begining of the twenty first century. The Sociological Review, 53, 1-29.

Zaleśkiewicz, T. i Tyszka, T. (2004). Psychologia pieniądza. W T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna. (s. 161-191) Gdańsk: GWP.

Pobrania

Opublikowane

2016-04-30

Numer

Dział

ARTYKUŁY