Paradoks funduszy zamkniętych – wpływ decyzji inwestorów na wycenę giełdową certyfikatów inwestycyjnych na przykładzie polskich funduszy zamkniętych

Autor

  • Artur Arkadiusz Trzebiński Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

DOI:

https://doi.org/10.15678/PJOEP.2015.08.02

Słowa kluczowe:

fundusze inwestycyjne zamknięte, paradoks funduszy zamkniętych, sentyment inwestora

Abstrakt

W artykule przedstawiono anomalie związane z istnieniem różnicy między giełdową wyceną tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zamkniętych a wyceną księgową (określane jako paradoks funduszy zamkniętych). Istnienie anomalii wyjaśnia się w oparciu o dwie różne grupy czynników. Pierwszą z nich są czynniki fundamentalne, takie jak zobowiązania podatkowe czy koszty transakcyjne. Drugą grupę stanowią czynniki behawioralne, w szczególności nieracjonalność inwestorów. Głównym celem artykułu jest zbadanie wpływu czynników behawioralnych na występowanie i poziom paradoksu polskich funduszy zamkniętych. Badaniem objęto grupę 40 funduszy, które realizują odmienne strategie inwestycyjne i znajdują się w różnych etapach funkcjonowania. Na podstawie uzyskanych wyników, można stwierdzić, że decyzje nieracjonalnych inwestorów powodują obniżanie ceny giełdowej certyfikatów w stosunku do wartości księgowej. Wykazano także, że wysokość dyskonta/premii zależy od etapu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych.

Bibliografia

Anderson, S., Beard, T. R., Kim, H., Stern, L. V. (2013). Fear and closed-end fund discounts. Applied Economics Letters, 20(10), 956-959.

Bodurtha, J. N., Dong-Soon, K., Lee, M. C. M.(1995). Closed-end Country Funds and U.S. Market Sentiment. Review of Financial Studies, 8(3), 879-918.

Brickley, J. A., Schallheim, J. S. (1985). Lifting the Lid on Closed-End Investment Companies: A Case of Abnormal Returns. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 20(1), 107-117, doi:10.2307/2330680

Charrón, M. (2009). The Closed-End Fund Puzzle: A Survey Review. Forum Empresarial, 14(2), 39-57.

Cherkes, M. (2012). The 2012 Survey of Closed-End Funds’ Literature. SSRN Journal. doi:10.2139/ssrn.2062336

Chopra, N., Lee, C. M. C., Shleifer, A., Thaler, R. H. (1993). Yes, Discount on Closed-End Funds Are a Sentiment Index. Journal of Finance, XLVII(2), 801-808, doi: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb04742.x

Chu, Y., Ma, L. (n.d.). Costly Arbitrage and the Closed-End Fund Puzzle: Evidence from a Natural Experiment. SSRN Journal. doi:10.2139/ssrn.2621898

Cieślak, A. (2003). Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów. Materiały i Studia, nr 165, Warszawa: Narodowy Bank Polski.

De Long, J. B., Shleifer, A., Summers, L. H., Waldmann, R. J. (1990). Noise Trader Risk in Financial Markets. Journal of Political Economy, 98(4), 703-738. doi: 10.1086/261703

Dimson, E., Minio-Kozerski, C. (1999). Closed-End Funds: A Survey. Financial Markets, Institutions and Instruments, 8(2), 1–41. doi:10.1111/1468-0416.00027

Dimson, E., Minio-Paluello, C. (2002). The Closed-End Fund Discount, Charlottesville: Association for Investment Management and Research.

Fletcher, M. (2013). Liquidity, Sentiment and Segmentation: A Survey of Closed-End Fund Literature. SSRN Journal. doi:10.2139/ssrn.2309974

Lee, C.M.C., Shleifer, A., Thaler, R. H. (1990). Anomalies: Closed-End Mutual Funds. Journal of Economic Perspectives, 4(4), 153–164. doi: 10.1257/jep.4.4.153

Lee, C.M.C., Shleifer, A., Thaler, R. H. (1991). Investor Sentiment and the Closed-End Fund Puzzle. The Journal of Finance, 46(1), 75–109. doi: 10.1111/j.1540-6261.1991.tb03746.x

Lenkey, S. L. (2015). The closed-end fund puzzle: Management fees and private information. Journal of Financial Intermediation, 24(1), 112–129. doi: 10.1016/j.jfi.2014.11.001

Pauka, M., Prędkiewicz, P. (2012). Zagadka dyskonta w wycenach zamkniętych funduszy inwestycyjnych z perspektywy inwestora. Research Papers of Wrocław University of Economics (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu), 271, 127-140.

Pauka, M., Prędkiewicz, P. (2015). Determinanty dyskonta w notowaniach certyfikatów inwestycyjnych zamkniętych funduszy inwestycyjnych na przykładzie FIZ Investors. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 75, 355-367.

Peavy, J. W. (1990). Returns on Initial Public Offerings of Closed-End Funds. Review of Financial Studies, 3(4), 695–708. doi: 10.1093/rfs/3.4.695

Schleifer, A., Summers, L. H. (1990). The Noise Trader Approach to Finance. Journal of Economic Perspectives, 4(2), 19-33. DOI: 10.1257/jep.4.2.19

Stępień, M. (2010). Paradoks funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania, Zeszyt Naukowy 97, 131-145.

Szyszka, A. (2003). Ograniczenia arbitrażu a efektywność rynku kapitałowego. Studia Ekonomiczne, (3), 211-226.

Szyszka, A. (2007). Wycena papierów wartościowych na rynku kapitałowym w świetle finansów behawioralnych. Prace Habilitacyjne/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, (35). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Szyszka A. (2009). Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Szyszka, A., Zaremba A. (2009). Źródła i skutki ograniczeń arbitrażu na rynku papierów wartościowych. W: D. Zarzecki (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie Finansami, t. II: Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, (s. 243-253). Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

Thompson, R. (1978). The information content of discounts and premiums on closed-end fund shares. Journal of Financial Economics, 6(2-3), 151–186. doi: 10.1016/0304-405x(78)90028-4

Weiss, K. (1989). The Post-Offering Price Performance of Closed-End Funds. Financial Management, 18(3), 57-67. doi: 10.2307/3665649

Pobrania

Opublikowane

2016-04-30

Numer

Dział

ARTYKUŁY