Etyczne przesłanki inwestowania polskich inwestorów indywidualnych

Autor

  • Monika Czerwonka Katedra Finansów Szkoła Główna Handlowa

DOI:

https://doi.org/10.14659/PJOEP.2012.02.01

Słowa kluczowe:

inwestycje społecznie odpowiedzialne (SRI), inwestowanie etyczne, etyka biznesu, kryzys sub-prime

Abstrakt

Artykuł wprowadza w problematykę inwestowania etycznego zwanego również inwestowaniem społecznie odpowiedzialnym - SRI (Socially Responsible Investing). Głównym celem przeprowadzonych przez Autorkę badań było przeanalizowanie popularności inwestowania etycznego wśród polskich inwestorów indywidualnych w Polsce. Wyniki badań wskazują na stosunkowo wysoki stopień świadomości idei inwestowania społecznie odpowiedzialnego wśród respondentów przy jednoczesnym niewielkim jej wykorzystaniu w praktyce inwestycyjnej. Dokładne analizy wyników badań pokazują, że niektóre zmienne demograficzne, takie jak przekonania religijne inwestorów czy płeć mają wpływ na skłonność respondentów do inwestowania etycznego.

Bibliografia

Agle, B. R., Van-Buren H. J. (1999), God and Mammon: the modern relationship, Business Ethics Quarterly (BEQ), 9(4), s. 563 - 582.

Ali, A.Z., Szyszka, A. (2006), Ethical Factors in Capital Market. Socially Responsible Investment Versus Unscrupulous Investment, Argumenta Oeconomica 2006 nr 1-2, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, s. 63-87.

Ali, A.Z., Szyszka, A. (2005), Are Investors Ethical? Only When They Can Afford It, (w:) Proceedings of 2005 Australasian Business and Behavioural Sciences Association Conference - Cairns: Australasian Business and Behavioural Sciences Association, 2005 [online]: http://www.e-wydawnictwo.eu/Document/ Document-Preview/123

Arlow, P. (1991), Personal Characteristics on College Students’ Evaluations of Business Ethics and Corporate Social Responsibility, Journal of Business Ethics nr 10, s.63-69.

Arosio, M. (2011), Impact Investing in Emerging Markets. Responsible Research, Signapore. Asset Management in Europe (2010), Facts and Figures. EFAMA’S Third Annual Review.

Benedykt XVI (2009), Encyklika Caritas in Veritate, Kraków: Wydawnictwo M.

Betz, M., O’Connell, L., Shepard, J. M. (1989), Gender Differences in Proclivity for Unethical Behavior, Journal of Business Ethics nr 8, s.321-324.

Biedrzycki, T. (2008), Etyka i Ekonomia, Kwartalnik Znaki Nowych Czasów, nr 15.

Building an SRI business case in Emerging Markets (2009), HSBC Global Asset Management.

Czerwonka, M. (2011), Etyczne inwestowanie jako nowy kierunek współczesnych finansów, (w:) K. Jajuga (red.), Finanse-nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Czerwonka, M. (2012), Raport z badania: Perspektywy rozwoju rynku inwestycji odpowiedzialnych społecznie (SRI) w Polsce, [online, dostęp: 09.01.2012]: <http://www.odpowiedzialne-inwestowanie.pl/index.php/sri/przeglad/artykuly/466-raport-z-badania-perspektywy-rozwoju-rynku-inwestycji-odpowiedzialnych-spolecznie-sri-w-polsce.html>

Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm, Raport z badania (2011), Deloitte [online]: http://www.deloitte.com/assets/DcomPoland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_Decyzje_inwestycyjne_a_CSR_2011.pdf

Dziawgo, L. (2011), Aspekty ekologiczne na rynku finansowym. Pomiędzy naiwnością a koniecznością, (w:) K.Jajuga (red.), Finanse-nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

European SRI Study 2010 (2010), Eurosif.

Gasparski, W., Lewicka-Strzałecka, A., Bąk, D., Rok, B. (2008), Biznes, Prawo, Etyka, [online]: <http://cebi.pl/text/CEBI_Referat_wspolny_2008.doc>.

Graafland, J., Van der Duijn Schouten, C.M. (2007), The Heavenly Calculus and Socially Responsible Business Conduct: An Explorative Study Among Executives, De Economist 155, s.161-181.

Green, social and ethical funds in Europe. 2010 Review (2010), VIGEO, Morningstar.

Hong, H., Kacperzyk, M. (2009), The Price of Sin: The Effects of Social Norms on Markets, Journal of Financial Economics, s.15-36.

Jo, H., Saha, T., Sharma, R., Wright, S. (2010), Socially Responsible Investing vs. Vice Investing, Working Paper, Santa Clara University.

Kim, D., Fisher, D., McCalman, D. (2009), Modernism, Christianity and Business Ethics: A Worldview Perspective, Journal of Business Ethics 90, s.115-121.

Lewis, A., Mackenzie, C. (2000) a, Morals, money, ethical investing and economic psychology, Human Relations, Volume 53, s.179-191.

Lewis, A., Mackenzie, C. (2000) b, Support for Investor Activism among U.K. Ethical Investors, Journal of Business Ethics 24, s.215-222.

Lobe, S., Roithmeier, S. (2008), Vice vs Virtue Investing, Working Paper, University of Regensburg.

Louche, C., Lydenberg, S. (2006), Socially Responsible Investment: Differences Between Europe and United States Vlerick Leuven Gent Management School, Vlerick Leuven Gent Working Paper Series.

McCabe, D. L., Dukerich, J.M., Dutton, J. E. (1991), Context, Values and Moral Dilemmas: Comparing the Choice of Business and Law School Students, Journal of Business Ethics, nr 10, s. 951-960.

McLahan, J., Gardner, J. (2004), A comparison of socially responsible and conventional investors, Journal of Business Ethics 52(1), s.11–21.

Performance of Social Investment Forum Member Mutual Funds, Social Investment Forum, 2010.

Peifer, J. L. (2010), Morality in the financial market? A look at religiously affiliated mutual funds in the USA, Socio- Economic Review, s.1-25.

Report on Responsible Investing Trends in the U.S, Social Investment Forum, 2010.

Ruegger, D., King E. W. (1992), A Study of the Effect of Age and Gender upon Student Business Ethics, Journal of Business Ethics, nr 11, s.179-186.

Sullivan, R. (2010), SRI funds popular in Europe, Financial Times, 17.10.2010.

Szyszka, A. (2009), Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Van Cranenburgh, K. C., Arenas, D., Louche, C., Vives, J. (2010), From Faith to Faith Consistent Investing. Religious Institutions and their Investment Practices, 3iG International Interfaith Investment Group.

Weavera, G. R., Agle, B. R. (2002), Religiosity and Ethical Behavior in Organizations: A Symbolic Interactionist Perspective, Academy of Management Review, Vol. 27, No. 1, s. 77-97.

Williams, G. (2005), Are socially responsible investors different from conventional investors? A comparison across six countries, Working paper, University of Bath.

Pobrania

Numer

Dział

ARTYKUŁY