Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

 1. prof. UEK dr hab. Elżbieta Kubińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Z-ca Redaktora Naczelnego

 1. dr Sabina Kołodziej, Akademia Leona Koźmińskiego

Redaktorzy tematyczni

 1. dr hab. Michał Białek, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 2. prof. Sacha Bourgeois-Gironde, Université Paris 2 Panthéon-Assas & Institut Jean Nicod
 3. prof. UEK dr hab. Beata Buchelt, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 4. dr hab. Monika Czerwonka, Szkoła Główna Handlowa Instytut Finansów
 5. prof. UEK dr hab. Marcin Czupryna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 6. prof. Uniwersytetu SWPS dr hab. Alicja Grochowska, Wydział Psychologii w Warszawie, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 7. prof. SGH dr hab. Michał Jakubczyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 8. dr hab. Mariusz Kicia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 9. dr Anna Macko, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska
 10. prof. US dr hab. Sebastian Mariusz Majewski, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Ekonomii i Finansów, Polska
 11. dr Łukasz Markiewicz, Akademia Leona Koźmińskiego
 12. prof. UEK dr hab. Anna Moździerz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 13. dr Justyna Pawlak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 14. prof. Stelios Rozakis, Technical University of Crete
 15. dr Katarzyna Sekścińska, Uniwersytet Warszawski
 16. prof. Uniwersytetu SWPS dr hab. Jakub Traczyk, Wydział Psychologii we Wrocławiu, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Redaktor Statystyczny

 1. dr Agnieszka Wałęga, Katedra Statystyki Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Sekretarz redakcji

 1. mgr Joanna Filiczkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń, Polska
 2. mgr Agnieszka Kluczewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Redaktorzy językowi

 1. (j. polski od numeru 7) mgr Małgorzata Wróbel-Marks, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 2. (English) Prof. Frederic Widlak, National Louis University
 3. (j.polski numery 1-6) mgr Małgorzata Maciejas, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Przewodniczący Rady Programowej

 1. Prof. dr hab. Jan Czekaj, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Rada Programowa

 1. Prof. Gerrit Antonides, Wageningen University, Holandia
 2. Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 3. Prof. dr hab. Jan Czekaj, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
 4. Dr hab. Agata Gąsiorowska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, II Wydział Psychologii we Wrocławiu
 5. Dr hab. Małgorzata Górnik-Durose, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 6. Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 7. Dr Pelin Kesebir, University of Wisconsin-Madison, USA
 8. Dr Bruce Kirkcaldy, International Centre for the Study of Occupational and Mental Health, Düsseldorf, Germany
 9. Dr Christoph Kogler, University of Vienna, Austria
 10. Prof. dr hab. Andrzej Krzysztof Koźmiński, Akademia Leona Koźmińskiego
 11. Prof. David Leiser, Ben Gurion University of the Negev Department of Psychology, Izrael
 12. Prof. Júlio Fernando Seara Sequeira da Mota Lobão, University of Porto, Portugalia,, Portugalia
 13. Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 14. Prof. dr hab. Adam Szyszka, Szkoła Główna Handlowa, Polska
 15. Prof. dr hab. Tadeusz Tyszka, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska
 16. Prof. dr hab. Aleksandra Tokarz, Uniwersytet Jagielloński, Polska
 17. Prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy Wrocław, Polska
 18. Prof. dr hab. Piotr Zielonka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska