Kontakt

Adres

Agnieszka Kluczewska Sekretarz Redakcji 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
e-mail: redakcja_pe@uek.krakow.pl

Osoba do kontaktu

Psychologia Ekonomiczna
Redaktor Naczelny
Email: redakcja_pe@uek.krakow.pl

Wsparcie techniczne

Łukasz Markiewicz
Email: Psychologia.Ekonomiczna@kozminski.edu.pl