Psychologia Ekonomiczna - wydawnictwo archiwalne

Półrocznik Psychologia Ekonomiczna ma na celu prezentację najnowszych koncepcji i wyników badań z obszarów, gdzie teorie ekonomiczne i psychologiczne przenikają się wzajemnie. Jest to od wielu lat dynamicznie rozwijający się nurt w naukach społecznych i nowy obszar badawczy. Celem Psychologii Ekonomicznej jest stworzenie platformy wymiany myśli i nowatorskich idei z zakresu psychologii wyjaśniającej mechanizmy zachowań ekonomicznych (psychologia pieniądza, psychologia pracy, zachowania konsumenckie, przedsiębiorczość) oraz finansów behawioralnych, ekonomii eksperymentalnej. Problematyka Psychologii Ekonomicznej jest bardzo ważna, w szczególności w kontekście wydarzeń związanych z kryzysami na rynkach finansowych, kiedy to niejednokrotnie wskazywano na czynniki psychologiczne jako przyczyny kryzysu.

Czasopismo w istotny sposób wspiera integrację środowisk naukowych z dziedzin psychologii oraz ekonomii. Umożliwia w ten sposób rozwój tego niezwykle dynamicznego i interdyscyplinarnego obszaru badawczego również w Polsce. Jednym z naszych celów jest także popularyzacja badań wśród praktyków, głównie firm sektora finansowego.

Czasopismo powstało z inicjatywy:Zgodnie z wykazem czasopism naukowych opublikowanym przez MNiSW w dniu 23 grudnia 2015r., za publikację w czasopiśmie Psychologia Ekonomiczna przyznaje się 8 punktów.

Nr 13 (2018)

Cały numer

Pokaż lub pobierz wydanie PDF

Spis treści

WSTĘP

Słowo wstępne
Agata Gąsiorowska
PDF
3

ARTYKUŁY

Dariusz Drążkowski, Aleksandra Zdeb, Maria Stachowiak
PDF
5-18
Łukasz Jach, Sebastian Chmiel
PDF
19-34
Dominik Lenda, Jakub Traczyk
35-48
Joanna Malcherek-Łabiak, Angelika Olszewska, Agata Sobków
PDF
49-65

WYDARZENIA

Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Psychologia – Konsumpcja – Jakość Życia” 19–20 września 2018 r., Katowice
Łukasz Jach
PDF
67-68

RECENZJE

Recenzja książki pt. „Homo deus. Krótka historia jutra” autorstwa Yuvala Noaha Harariego
Anna Pyszkowska
PDF
69-71