Wydawca

Wydawca

Osoba do kontaktu: 

Joanna Filiczkowska

Agnieszka Kluczewska

Sekretarz Redakcji 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
e-mail: redakcja_pe@uek.krakow.pl

 

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Sponsorzy

Wydanie numeru 3. zostało dofinansowane przez Narodowy Bank Polski

Wydawca

Od 2015 roku, Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej jest partnerem wydawniczym czasopisma Psychologia Ekonomiczna